Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын ИТХ

Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын ИТХ

Одонтой эхчүүдийн уулзалт -ярилцлага

2018-06-04

 Эх үрсийн баяр ,ахмад настнаа дэмжих жилийн ажлын хүрээнд  ИТХ,ЗДТГ, Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл ЭМТөв , Соёлын төв хамтран  2018 оны 5 дугаар сарын 31-ны өдөр 15 цагт Соёлын төвд Одонтой эхчүүдийн уулзалт ярилцлагыг зохион байгуулж уг арга хэмжээгээр  "Гэр бүл хүмүүжлийн орчин",сумын эмэгтэйчүүдийн аж байдлын судалгаа, Эмэгтэйчүүд нийгмийн даатгал,халамжийн үйлчилгээ, эрүүл мэнд, гэмт хэргээс урьчдилан сэргийлэх ажилд иргэдийн оролцоо,,Ахамд настнаа дэмжих жилийн ажлын талаар гэсэн мэдээллийг сумын ИТХ, дарга, Засаг дарга, НД-ын байцаагч,ЭМТ-ийн дарга ,Эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн дарга ,ЗДТг-ын нийгмийн   ажилтан нар мэдээлэл хийж уг арга хэмжээнд 450 гаруй эхчүүд хамрагдав.

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 310
159 / 51%
64 / 21%
48 / 15%
25 / 8%
14 / 5%